Czench USA

Integrace dat (Data Syndication)

Toto inovativní řešení na bázi platformy Navigator slouží k poskytování produktových dat přizpůsobených specifickým potřebám vašeho prodejního kanálu. Ať už jste distributorem nebo dodavatelem, integrace dat (Data Syndication) vám dává výhodu plynulého poskytování a přijímání produktových dat ve formátech, které využíváte každý den. Umožňuje distributorům a dodavatelům fungovat v zásadě stejným způsobem jako efektivní dodavatelský řetězec.

Bez ohledu na to, zda mají vaše produktové informace formu výpisu specifikací, excelovského souboru, tiskového katalogu nebo jakýkoli jiný formát, náš tým zajistí, aby byly náležitě formátované a aktuální. Výsledek je výhodný pro všechny strany. Přínos pro vaše dodavatele spočívá ve zvýšení dostupnosti jejich produktů; přínos pro distributory je v tom, že jimi nabízené produkty budou více vidět, bude snadnější je nalézt a objednat.

Příklady

^